LỄ ĐÓN THƯ BÁC VÀ PHÁT ĐỘNG HỘI GIẢNG, HỘI HỌC

Tháng Mười 16, 2019 3:07 chiều

Ngày 15/10/2019 trường THCS Mỹ Phúc đã tổ chức lễ Đón thư Bác