NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRƯỜNG THCS MỸ PHÚC

Tháng Mười 13, 2019 9:55 chiều
PHÒNG GD – ĐT MỸ LỘC

TRƯỜNG THCS MỸ PHÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   

 

                      Mỹ  Phúc, ngày 26  tháng 8  năm 2019

 

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRƯỜNG THCS MỸ PHÚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-THCSMP, ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Phúc)

Điều 1. Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân:

 1. Cung cấp thông tin cá nhân, tuân theo Nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân (viết tắt: người tiếp công dân) trong việc đăng ký và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 2. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, tôn trọng đối với người tiếp công dân, nghiêm cấm việc kích động, gây rối trật tự, xuyên tặc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.
 3. Không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện.
 4. Không được mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, súc vật hay trẻ em vào nơi tiếp công dân.
 5. Việc quay phim, chụp hình, ghi âm phải được sự đồng ý của người chủ trì tiếp công dân.
 6. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi cùa người tiếp công dân vi phạm các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại nơi tiếp công dân.

Điều 2. Trách nhiệm của người tiếp công dân:

 1. Trang phục chỉnh tề, phải mang thẻ công chức, phù hiệu theo quy định.
 2. Có thái độ tôn trọng, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân, không sách nhiễu, không gây phiền hà hoặc cản trở quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
 3. Tiếp nhận đơn, lắng nghe, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng luật định, đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
 4. Phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời tạo mội điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày, ghi phiếu tiếp công dân theo mẫu quy định.
 5. Giữ bí mật cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau:

 1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thân hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
 2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy tiếp công dân.
 3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra rà soát, thông báo bằng văn bản đã tiếp nhận, giải quyết hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo mà không có tình tiết mới làm thay đổi nội dung đã giải quyết.
 4. Người đại diện hoặc người được ủy quyền khiếu nại không hợp pháp.
 5. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời gian và lịch tiếp công dân:

– Thời gian tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

– Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

– Buổi chiều: từ 14 giờ đến 17 giờ.

                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                        (Đã ký)                                                                               Vũ Thúy Hồng